Regulamin

Drodzy Uczestnicy,

Prosimy abyście dokładnie zapoznali się z naszym Regulaminem zbiórki kasztanów. Pozwoli to nam udoskonalić współpracę i sprawić aby cała ta akcja była ogromną uciechą dla biorących w niej udział.

Regulamin

1. ORGANIZATOR

Pharmeko Sp. z o.o.
Niwy 10,
66-520 Dobiegniew
info@kasztanobranie.pl

2. OBSZAR OBIĘTY AKCJĄ

Teren województw:
– dolnośląskie (minimalna ilość 500kg)
– kujawsko-pomorskie (minimalna ilość 500kg)
– lubuskie (minimalna ilość 500kg)
– opolskie (minimalna ilość 750kg)
– pomorskie (minimalna ilość 500kg)
– śląskie (minimalna ilość 750kg)
– wielkopolskie (minimalna ilość 500kg)
– zachodniopomorskie (minimalna ilość 500kg)

3. CZAS TRWANIA

Akcja trwa od 15 września do 31 października 2016 roku co znaczy, że w tym czasie będziemy odbierać kasztany, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zakończenia akcji ( zbiórka kasztanów napewno dla niektórych placówek zakończy się przed 31 października br.). Okres trwania akcji zależny jest od regionu.

4. UCZESTNICY

Uczestnikami mogą być placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły, ośrodki wychowawcze itp.) lub inne zorganizowane grupy, które do dnia 1 października br. zgłoszą swój udział poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie www.kasztanobranie.pl
“Formularz zgłoszeniowy” znajduje się na dole strony głównej. Do akcji można przystąpić tylko po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
Chętni zgłoszeni po 1 października nie będą objęci akcją.

5. ZASADY UCZESTNICTWA

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych kasztany zostaną odebrane od Uczestników akcji tylko i wyłącznie pod następującymi warunkami:

a) Kasztany zostaną odebrane od Uczestników, którzy uzbierają minimalnie 500 kg i 750 kg ( pkt. 2 Regulamin), i więcej kasztanów. Dla orientacji informujemy : worki nadesłane przez nas, wypełnione kasztanami ważą ok. 35kg.
b) Po zgłoszeniu się do akcji, każda szkoła otrzyma standardowo worki na około 750kg kasztanów, do worków zostanie dołączona instrukcja jak zamówić kolejne worki,

c) Z jednej placówki kasztany zostaną odebrane tylko raz,

d) Termin odbioru kasztanów zależny jest od :

– ilości zgłoszeń zakończenia akcji w danym regionie

– ilości zebranych kilogramów

Organizator dołoży wszelkich starań aby termin odbioru był korzystny dla Uczestnika. Należy jednak liczyć się z tym, że po zakończeniu akcji, kasztany nie zostaną odebrane “z dnia na dzień”.

e) Placówka zobowiązana jest do organizacji ekipy załadunkowej.
f) Odbiór kasztanów odbywa się w godzinach od 7.00 do 17.00
g) Kierowca samochodu będzie posiadał karty odbioru, prosimy je wypełnić! Koniecznie POPRAWNY i WYRAŹNY numer konta bankowego.

UWAGA:

Kasztany muszą być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu tak by mogły “oddychać” – nie
należy ich zamykać w szczelnie zawiązanych torbach lub pudłach, inaczej się zepsują i staną nieprzydatne. Najodpowiedniejszym miejscem na składowanie worków z kasztanami jest wiata.

6. ZAPŁATA

Zebrane kasztany zostaną zważone w magazynie firmy Pharmeko Sp. z o.o.
Cena kształtuje się następująco:

Od 500 kg do 1000 kg 40gr/kg,
Od 1000 kg do 2000kg 50gr/kg (dla całości),
Od 2000 kg do 3000kg 60gr/kg (dla całości),
Od 3000 kg i więcej 70gr/kg (dla całości).

Pieniądze zostaną przelane w ciągu 7 dni roboczy na konto podane przez Uczestnika.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub ograniczenia zasięgu akcji w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.

b) W przypadku nie spełnienia warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik
akcji musi liczyć się z tym, że kasztany w ogóle nie zostaną od niego odebrane.

c) Organizator zastrzega sobie prawo, w ciagu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, wyeliminowania z Akcji Uczestników ze względu na ich geograficzną lokalizację.

8. KONTAKT

Pharmeko Sp. z o.o.
Niwy 10,
66-520 Dobiegniew
info@kasztanobranie.pl

tel: 95 781 41 33 w godzinach od 8.30 do 15.00

W razie pytań zachęcamy również do korzystania z formularza kontaktowego na stronie :www.kasztanobranie.pl

© Copyright - Kasztanobranie. www.kasztanobranie.pl jest inicjatywą firmy Pharmeko Spółka z o.o.